Slobodna Hrvatska pohvaljuje pokušaj usklađivanja stava premijera Plenkovića s prevladavajućim stavom javnog mnijenja u vezi s porezom na nekretnine kao i navod da će se “založiti za odgodu primjene poreza na nekretnine”, no ističemo da sama najava ne ispunjava očekivanja građana Republike Hrvatske, te izražavamo veliku skepsu jer je Vada RH već sa Zakonom o koncesijama pokazala da se odgodama služi samo kako bi izmanipulirala javnost i provela svoje zamisli suprotno demokratskim načelima javne rasprave.

Slobodna Hrvatska poziva Vladu RH i premijera Plenkovića da u sljedećih 15 dana izradi i u saborsku proceduru uputi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnim izborima kojim će se štetni porez na nekretnine ukloniti iz zakonodavstva Republike Hrvatske.

Novi nameti u vidu poreza na nekretnine i građevinske rente ne mogu se uvoditi u situaciji kada imamo 330.000 blokiranih građana, pola milijuna umirovljenika sa mirovinama ispod 1.500 kuna i desetke tisuća građana na minimalnoj plaći. Takva situacija ne trpi nove namete.