Što je Slobodna Hrvatska?

Slobodna Hrvatska je politička stranka upisana u registar političkih stranaka 01. 05. 2016.

Za što se zalažete?

Temeljna odrednica naše politike je socijalna pravda, uspostava pravne države i ekonomske suverenosti i neovisnosti te općenito zalaganje za najbolja rješenja za većinu hrvatskih građana kroz široku društvenu raspravu, direktnodemokratskim putem i bez nametanja vlastitih stavova kao najboljih i najučinkovitijih pod svaku cijenu. 

Takav pristup politici nije najjedostavniji, ali jamči da će se uvijek usvajati najbolja riješenja za društvo, a ne ona koja najviše odgovaraju stranačkim vrhuškama.

Koje društvene skupine zastupate?

 1. Sve građane Republike Hrvatske u pitanjima poštivanja ljudskih prava i temeljnih sloboda;
 2. Sve građane koji smatraju da su korupcija, politička podobnost i uhljebljivanje nedopustivi;
 3. Sve građane koji smatraju da javno zdravstvo treba ostati u javnim rukama i da iz njegovog
  sustava treba ukloniti politički podobne privatnike;
 4. Sve građane koji smatraju da je politika HNB-a nedopustiva i da je potrebno promijeniti
  smjer monetarne politike;
 5. Sve građane koji smatraju da je hrvatsko školstvo loše i zastarjelo i da treba radikalne promjene u sadržaju;
 6. Sve građane koji smatraju da treba povećati izdvajanja za javno obrazovanje i znanost, a smanjiti financiranje za vojne misije;
 7. Sve građane koji su za reformu javne uprave i smanjenje broja zaposlenih kroz zabranu novog zapošljavanja i prirodno smanjenje kroz redovno umirovljenje postojećih službenika;
 8. Sve građane koji su za reformu pravosudnog sustava, brze sankcije za nekompetentne i korumpirane suce i nesavjesne odvjetnike;
 9. Sve građane koji su transparentne javne natječaje za zapošljavanje u javne službe;
 10. Sve građane koji smatraju da treba smanjiti porezno opterećenje;
 11. Sve građane koji su za pojednostavljene birokratskih procedura u skladu sa najmodernijim svjetskim praksama;
 12. Sve građane koji su za ostanak HEP-a, Hrvatskih voda, Hrvatskih šuma i poljoprivrednog zemljišta u rukama Republike Hrvatske;
 13. Sve građane koji su za spas i revitalizaciju Imunološkog zavoda;

Kako je organizirana Slobodna Hrvatska?

Slobodnom Hrvatskom zajednički upravljaju tri supredsjednika, 25 članova Središnjeg odbora i svi Aktivni članovi. Svako tijelo ima različit djelokrug rada i nadležnosti, a najvažnije ovlasti imaju Aktivni članovi koji potvrđuju sve ključne odluke stranke.

Što znači pridjev direktnodemokratska u opisu vaše stranke?

To znači da sve ključne odluke u konačnici potvrđuju Aktivni članovi, a ne supredsjednici Stranke ili Središnji odbor Stranke. Radi se o modelu upravljanja strankom u kojem je moć odlučivanja spuštena na razinu članstva, a supredsjednici i Središnji odbor kao najaktivniji i najupućeniji dio stranke predlaže članstvu politike i ključne odluke. Time se velika odgovornost za uspješno djelovanje stranke stavlja na članove koji moraju biti dobro educirani i upućeni u političke procese. Tako u Slobodnoj Hrvatskoj aktivni članovi donose konačne odluke o:

 • programu stranke;
 • koalicijama s drugim političkim subjektima;
 • suradnji i podršci projektima;
 • izbornim listama.

Jeste li lijevo, desno ili centar?

Klasičnu političku podjelu smatramo prevladanom i zastarjelom. Zalažemo se za općeljudske vrijednosti, zaštitu prava radnika, djece, svih ugroženih društvenih skupina i suverenost hrvatskih građana kao istinskih nositelja vlasti u Republici Hrvatskoj, a kod pitanja oko kojih ne postoji društveni konsenzus treba primjenjivati referendume kao najčišći oblik demokracije uz prethodnu široku edukaciju. Ukratko, preuzimamo najbolje ideje i zamisli iz onoga što se tradicionalno naziva lijevim i desnim političkim spektrom, a sve u cilju politike u interesu svih hrvatskih građana.

Otvoreno se zalažemo za nultu toleranciju na korupciju i ekonomsko izrabljivanje hrvatskih građana od strane države, banaka i tajkuna te za oštar obračun za nedodirljivim pravosudnim sustavom koji je od Hrvatske stvorio zemlju nepravde i pravne nesigurnosti.

Smatramo da društvo mora poštivati Europsku konvenciju o ljudskim pravima kao dosad najbolji dokument za zaštitu ljudskih prava, a svako daljnje proširenje građanskih prava i sloboda treba određivati putem referenduma.

Protiv smo svakog ekstremizma, lijevog ili desnog i ne podržavamo niti jedan društveni poredak, trenutni ili prošli koji je svoj opstanak osiguravao ili osigurava silom, ubojstvima ili agresijom.

Podržavamo dijalog, osuđujemo politiku koja se služi lažima, klevetama, poluinformacijama ili emocijama ljudi kako bi ostvarila interese uskih skupina ljudi.

Za nas su činjenice svetinja, otvoreni smo za kritiku i propitivanje postavki našeg programa i vrijednosti za koje se zalažemo, nismo isključivi niti zatvoreni u vlastite poglede.

Kako postati članom Slobodne Hrvatske?

Slobodna Hrvatska nije klasična politička stranka koja teži pukoj masovnosti pod svaku cijenu. Da bi netko postao članom naše stranke mora proučiti i usvojiti Program i Etički kodeks stranke. Nakon što ispuni pristupnicu u elektroničkom ili pisanom obliku postaje članom stranke, al bez prava glasa i sudjelovanja u direktnom kreiranju politike stranke.

Nakon šest mjeseci aktivnog članstva (12 za članove koji su direktno prešli iz drugih stranaka), sudjelovanja u akcijama te plaćanja članarine, stječe se status aktivnog člana koji postiže sva članska prava, a ona su značajna jer o ključnim pitanjima stranačke politike kod nas odlučuju-svi aktivni članovi.

Koji su konkretni koraci za pokretanje procedure učlanjivanja?

Ispunite pristupnicu koja se nalazi na stranicama Slobodne Hrvatske. Nakon toga ćemo Vam se javiti i dostaviti sve potrebne dokumente i upute o načinu rada SH.

Kako je uređeno unutarstranačko djelovanje SH?

Nakon što postanete član stranke ulazite u sustav i imate tri mogućnosti koje samostalno odabirete:
1. Ostajete običan član bez posebnih prava i obveza;
2. Plaćate članarinu čime financijski podržavate aktivnosti stranke i njene akcije i time postajete podupirući član koji ima pravo uvida u izvješća, zapisnike i cijelokupni rad stranke koju financijski podržavate;
3. Aktivirate se osobno, izdvajate svoje slobodno vrijeme, organizirate okupljanja, sudjelujete u aktivnostima stranke, plaćate članarinu ili tražite oslobođenje od iste i nakon 6 mjeseci (12 za one članove koji direktno prelaze iz neke druge stranke) postajete Aktivan član stranke. Stječete pravo glasa i pravo na kandidaturu u sva tijela stranke kao i pravo biti kandidiran na izborima za službena predstavnička i druga tijela RH i jedinica lokalne i područne samouprave.

 

Zašto je nužno plaćati članarinu?

Politika je prostor društvenog djelovanja koji u najvećoj mjeri utječe na život građana, upravljanje javnim resursima traži stručan i odgovoran rad, a takav rad zahtjeva znatna financijska sredstva. U prijevodu, ako građani žele kvalitetne i uređene političke stranke koje uspješno isporučuju pozitivne promjene od kojih cijelo društvo ima koristi, takve stranke treba financirati. Zato se Slobodna Hrvatska zalaže za ukidanje državnog financiranja političkih stranaka i uvođenje direktnog građanskog financiranja u kojem bi građani sami procjenjivali da li stranke rade u njihovom interesu i sukladno tome zaslužuju financijsku podršku.

Članarine donose nekoliko pozitivnih učinaka u radu stranaka:

 • povećavaju financijsku moć stranke kako bi mogla izraditi kvalitetne analize i izraditi političke programe koji donose kvalitetne promjene u društvu.
 • Povećavaju svijest građana o nužnosti političke participacije i važnosti politike u razvoju društva.
 • Povećavaju odgovornost vodstva stranke za vođenje stranke jer svi članovi koji su uplatili članarinu postaju aktivan čimbenik u kreiranju stranačke politike.

Što ako se želim priključiti Slobodnoj Hrvatskoj, a nisam u mogućnosti platiti članarinu?

Financijska nemogućnost plaćanja članarine nije nikakva prepreka aktivnom članstvu u SH, dovoljno je zatražiti oslobođenje od plaćanja članarine i bit će vam odobreno članstvo bez obzira na socijalni status. SH jamči tajnost svih podataka.

Kako je organiziran sustav rada unutar stranke?

Stranka svoj rad organizira kroz Stručne savjete koji su temeljne jedinice ustroja stranke. Kroz stručne savjete kreiraju se politike stranke i izrađuju reakcije na politike vladajućih stranaka te prijedlozi zakona za koje smatramo da trebaju biti upućeni u zakonodavnu proceduru Republike Hrvatske.

Što nije dopušteno članovima Slobodne Hrvatske?

Članovi Slobodne Hrvatske moraju poštivati Etički kodeks Slobodne Hrvatske, a on propisuje najviše standarde ponašanja i postupanja članova SH kako u stranačkom radu tako i u svakodnevnom životu. Političko djelovanje bez etičkih normi nema smisla jer na kraju završava tamo gdje i sve ostale političke stranke-u korupciji i klijentelizmu.

Što je krajnji cilj Slobodne Hrvatske?

Krajnji cilj je zemlja sa visokom kvalitetom života kojom upravljaju obrazovani i politički svjesni građani koji odluke donose sukladno interesima društva, a ne sukladno nametnutim stavovima elita na vrhu.

Što svaki potencijalni član mora znati?

 • Slobodna Hrvatska je politička stranka u kojoj je članstvo dobrovoljno, pa svatko tko pristupa stranci mora pročitati i pristati na sve uvjete koji su propisani temeljnim dokumentima stranke-Statutom, Programom, Etičkim kodeksom i pratećim pravilnicima.
 • Poštivanje pravila je temeljni uvjet članstva u SH-tko se ne slaže sa pojedinim odredbama temeljnih dokumenata može o njima raspravljati i pokušati ih promijeniti samo i isključivo kroz redovne kanale komunikacije i rasprave unutar stranke.
 • Kršenje Etičkog kodeksa, neprimjerena komunikacija, vrijeđanje, ogovaranje članova stranke ili članova drugih stranaka, unošenje nemira lažnim glasinama, promoviranje totalitarnih ideologija i sl. se kažnjava po hitnom postupku i bez iznimke. Stranka je alat usmjeren na osmišljavanje najboljih politika za društvo, a ne mjesto za liječenje frustracija i ostvarivanje neostvarenih privatnih ambicija.
 • O svim pitanjima se može raspravljati i svi problemi se mogu rješavati, ali isključivo kroz procedure propisane pravilnicima o unutarnjem ustrojstvu stranke. Oni su i donešeni kako bi se unutarstranačka pitanja mogla rješavati što svrsishodnije kako bi se stranka što manje bavila sama sobom, a što više problemima društva i iznalaženjem rješenja za iste.
 • Temeljne programske odrednice Slobodne Hrvatske su sloboda, jednakost, ravnopravnost, solidarnost, pravednost i očuvanje okoliša. Ako to nisu vrijednosti za koje se i sami zalažete predlažemo Vam da ne gubite vrijeme sa nama.
 • Slobodna Hrvatska ne promovira kult ličnosti i idolopoklonstvo niti podržava takav stav prema životu i politici. Slobodna Hrvatska postoji da argumentirano ruši postojeće dogme i osmišljava politike u skladu sa vremenom u kojem živimo.
 • Sve odluke u stranci se donose odlukom većine članova članova Skupštine, Središnjeg odbora, Nadzornog odbora ili bilo kojeg drugog tijela stranke. Član koji se ne slaže s mišljenjem većine koja je donijeka odluku može dati svoje obrazloženo izdvojeno mišljenje.